காத்தான்குடி - மட்டக்களப்பு பிரதான சாலையில்

 


காத்தான்குடி - மட்டக்களப்பு பிரதான சாலையில் கோர விபத்து...!


காத்தான்குடி - மட்டக்களப்பு பிரதான சாலையில் உள்ள காத்தான்குடி மைய சந்தி ஒன்றில் இந்த விபத்துச் சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது.


எம் .ஜே பஸ்லின்