அமைச்சரவையில் இன்று காலை மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது


 

இலங்கையின் அமைச்சரவையில் சில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்ப்பட்டுள்ளது.
நாமல் ராஜபக்ஷ- இளைஞர் விவகாரம் மற்றும் விளையாட்டுக்கு மேலதிகமாக அபிவிருத்திகளை மேற்பார்வை செய்யும் அமைச்சர்

ஜி.எல்.பீரிஸ் - வெளிவிவகாரம் தினேஷ் குணவர்தனவிற்கு - கல்வி பவித்ரா வன்னியர்ச்சி - போக்குவரத்து கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல - சுகாதாரம் டலஸ் அழகப்பெரும - ஊடகம் காமினி லொகுகே - மின்சக்தி