#தாலிபான் வசம் #ஆப்கானிஸ்தான்: #வல்லரசுகள் புகுந்த #நாடுகளின் சோக #வரலாறு #IsmailUvaizurRahmanvia IFTTT