நீதிமன்ற முதலியார் ஜெமீல் மறைந்தார்

கந்தளாய்- ஜெமீல் முதலியார்  சுகவீனம் காரணமாக நேற்றுக் காலமானார்.
திருகோணமலை மாவட்டத்தின் மேல் நீதிமன்றம் உட்பட  பல்வேறுபட்ட  இடங்களிலும் இவர் பணிபுரிந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவரது ஜனாசா நல்லடக்கம்