அவஸ்திரேலியா அணுவாயுத நீர்மூழ்கிக் கப்பலை வாங்கவுள்ளது.via IFTTT