சட்டத்தரணி ஹிஜாஸ் ஹிஸ்புல்லாஹ், கவிஞர் அஹ்னப் ஹசிம் ஆகியோர் விசாரணைகளின்றி தடுத்து வைப்பு HRC48via IFTTT