முதலாவது T20 போட்டியில் முதலில் துடுப்பெடுத்தாடும் தென்னாபிரிக்க அணி இலங்கை , தென்னாபிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது T20 போட்டியில் முதலில் துடுப்பெடுத்தாடும் தென்னாபிரிக்க அணி சற்று முன்வரை. 87/2 (12.5 overs)