மோடி மீது பாயும் ருவிற்றர் கேடிகள்


நாட்டுப்புறத்தான்
@naatupurathan-
கடற்கரையில் பேப்பர், ப்ளாஸ்டிக் பாட்டில்களைப் பொறுக்கிக்கொண்டு திரியும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட இந்த முதியவரின் படத்தை, அவரின் மனைவிக்கு சென்று சேரும்வரை சேர் செய்யுங்கள் தோழர்களே...