பிரபல பாடசாலைகளுக்கான வெட்டுப்புள்ளிகள்

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் -2019; பிரபல பாடசாலைகளுக்கான வெட்டுப்புள்ளிகள் வெளியாகியுள்ளன.இணையத்தில் பார்வையிடலாம்.moe.gov.lk


Advertisement