பூ பூக்கும் மாதம் தை மாதம்

அம்பாரை மாவட்டத்திலும்  தைப் பொங்கலை கொண்டாட  மக்கள் தயாராகிக் கொண்டு வருகின்றனர்.


Advertisement