தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 115

இலங்கையில் மேலும் 2 பேர் COVID-19 தொற்றாளர்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். COVID 19 தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 115 ஆக உயர்வு.


Advertisement