தெமட்டகொடயில் இன்று

ஊரடங்கை மீறிச் செல்ல முற்பட்டோர்களைக் கண்டிக்கும் முயற்ச்சியில் இலங்கை காவல் துறை ஈடுபட்டுள்ளது.


Advertisement