இலங்கையில் 185 Covid19 தொற்றாளர்கள்

மேலும் 2 Covid19 தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்
மொத்தம் 185


Advertisement