இலங்கையில் 235

இலஙகையில் கொரொனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 235 ஆக உயர்ந்தது.


Advertisement