கிரிக்கெட்டினால் டிஜிட்டல் APP

கிரிக்கெட் பயிற்சியாளர்களின் அறிவை மேம்படுத்துவதற்காக ஶ்ரீலங்கா கிரிக்கெட்டினால் டிஜிட்டல் APP ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.www.cricket.lk


Advertisement