சமூக இடைவெளிக்கு சிறந்ததொரு எடுத்துக்காட்டு

இலங்கையில் சமூக இடைவெளி பெருந்தோட்ட பணியாளர்னகளாலட் சிறப்பாகப் பேணப் பட்டு வருவதனை இப் படம் வெளிக்காட்டுகின்றது.


Advertisement