சாலையில்,மதுபானச் சாலையில்

ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்ட இடங்களில், ஒன்று இந்தப் பிரதேசம் மாத்தறை வெலிகமப் பகுதியில் உள்ளது. இங்கு அதிகம் திரண்டனர் மக்கள் எதற்காக என்பதை சொல்லாமல் தொட்டுச் செல்லும் படம் இடம் இது.


Advertisement