அக்கரைப்பற்று நபர் விபத்தில் உயிரிழப்பு


.

#ஜனாஸா அறிவித்தல்.

அக்கரைப்பற்று-6 (ஏபீ/20) சித்தீக் ஜெம்ஸித் எல்ேல பகுதியில்
விபத்தில் காலமானார்.

இன்னாலில்லாஹி வயின்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

சொத்தியர்மகன் சித்தீக்கின் மகன்.

ஜனாஸா நல்லடக்கம் பற்றிய நேரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.
தகவல் - U.L.Jaleel 0764524547
0759043128


Advertisement