ஜோடியாக அமர முடியாது

(Nirojan)
இலங்கையில்
Flag of Sri Lanka
திரையரங்குகளை திறக்க கடந்த 27 ஆம் திகதி முதல் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில். ஜோடியாக ஆசனங்களில் அமரமுடியாது. சமூக இடைவெளியில் ஆசனங்கள் ஒழுங்கு செய்யப்படுகிறது
📽


Advertisement