கற்கை நெறி


பட்டப் பின் கல்வி டிப்ளோமா (உள்வாரி, முழுநேரம்) பாடநெறிக்கான விண்ணப்ப படிவங்களை ஏற்றுக் கொள்ளும் இறுதித் திகதி 10.07.2020 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.  விபரங்கள் அரச வர்த்தமமானி 26.06.2020


Advertisement