”மாம்பழம் நல்ல மாம்பழம்”

RA.Pirassath,
யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒருவரினால் கொடுக்கப்பட்ட மாம்பழத்தை அப்போதே சுவைத்தார் மஹிந்த ராஜபக்ஜ. #mahinda #rajapaksha #SriLanka #pm #jaffna #யாழ்ப்பாணம் #மாம்பழம்


Advertisement