நியமனம்


நாடு முழுவதும் உள்ள தொல்பொருள் தலங்களை பாதுகாப்பதற்கான ஆலோசனை பெற, பிரதமரினால் 9 தேரர்கள் உள்ளிட்ட 20 பேர் கொண்ட தொல்பொருள் ஆலோசனைக் குழு நியமனம்
#LKA #SL


Advertisement