வாக்களித்தார்,ஜனாதிபதி

நுகேகோடை மீறிஹான பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கெடுப்பு மத்திய நிலையத்தில் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ வாக்கினை பதிவு செய்துள்ளார்.


Advertisement