அர்ஜின தோல்வி

 

கம்பஹா மாவட்டத்தில், ஐ.தே.க. சார்பில் போட்டியிட்ட அர்ஜீன ரணதுங்க, தோல்வியடைந்துள்ளார்.Advertisement