கடலுக்குள் கசிகிறது கச்சா எண்ணெய்

 

மொரிசியஸ் நாட்டின் கப்பலில் இருந்து எண்ணெய் கடலுக்குள் கசிவதா அல் ஜெசீரா செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
Advertisement