வாக்களித்த வேளையில்

சமகி ஜன பல வேகய கட்சியின் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச வீரவிலயில் வாக்களிக்கும் வேளையில் எடுக்கப்பட்ட படம் இது.


Advertisement