எதிரும் புதிரும்

 இலங்கையின் இராணுவத் தளபதி,சவேந்திர சில்வாவின் மைத்துனர், கின்ஸ் குமார நெல்சன், சஜித் பிரேதாசவின் தொலைபேசிக் கட்சியில் தோற்றி வெற்றி பெற்றுள்ளார்.Advertisement