புலமைப்பரிசில் மற்றும் உயர்தர பரீட்சைகள் ஒத்திப்போடப்படமாட்டாது


பரீட்சை திகதிகளில் மாற்றம்  இல்லை #கம்பஹா மாவட்டத்தில் உள்ள 4 கல்வி வலயங்களில் மாத்திரம் விசேட ஏற்பாடு செய்துள்ளது

Advertisement