பொதுமக்களுக்கான வழிகாட்டல்

 


COVID-19 தொற்று பரவும் காலப் பகுதியில் வைத்தியசாலைகளுக்கு செல்லும் பொதுமக்களுக்கான வழிகாட்டல் குறிப்பை சுகாதார அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளதுAdvertisement