டிலந்த கார் பந்தயத்தில் மீண்டும் சாதனை

 


ஐரோப்பிய சம்மேளனக் கார் பந்தயப் போட்டியில். இலங்கையின் கார் பந்தய ஓட்ட வீரர், டிலந்த 3 இடத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.Advertisement