விலகியுள்ளார்


முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அர்ஜூன ரணதுங்க ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் கம்பஹா மாவட்ட தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகியுள்ளார்.Advertisement