வந்தடைந்தன

 


உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் கொவக்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் 264,000 ஆயிரம் கொரோனா தடுப்பூசிகள் நாட்டை வந்தடைந்தன