க.பொ. த உயர்தர பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன
க.பொ. த உயர்தர பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.www.doenets.lk


Results Released

GCE A/L 2020


උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිපල නිකුත් කර ඇත


க.பொ. த உயர்தர பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன