பாகிஸ்தான் நாட்டு பட்டப்படிப்பு புலமைப்பரிசில்கள்இலங்கை மாணவர்களுக்கான பாகிஸ்தான் நாட்டு பட்டப்படிப்பு புலமைப்பரிசில்கள் வழங்கப்படவுள்ளன.விபரங்களுக்கு  www.aiou.edu.pk
Advertisement