வேலைவாய்ப்புக்கள், யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின்‌ கலை பீடத்தில்‌,


 
யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின்‌ கலை பீடத்தில்‌ பின்வரும்‌ வேலை வாய்ப்புகளுக்கு

விண்ணப்பங்கள்‌ கோரப்பட்டுள்ளது…

FACULTY OF ARTS
Temporary Assistant Lecturer in Archaeology/ Christian Civilization/ Drama & Theatre Arts/ Economics/ English Language Teaching/ Fine Arts/ Linguistics/ Geography/ History/ Home Economics/ Information and Communication Technology/ Philosophy/Psychology/ Planning/ Political Science/ Sociology/ Tamil/ Translation Studies
Temporary Assistant Lecturer in Law
Temporary Demonstrator in Media studies
Temporary Instructor in Dance(Bharatham)/ Carnatic Music/ Miruthangam for the Department of Dance

Minimum Requirements/Qualifications:
A Degree with specialization in the relevant subject with First Class or Second Class (Upper Division) Honours;
OR
A Degree with specialization in the relevant subject with Second Class (Lower Division) Honours;
OR
(a) A Degree with specialization in the relevant subject without Honours or any other degree with at least Second Class Honours,
and
(b) a recognized postgraduate degree in the relevant subject

Salary and Other Benefits
Demonstrator/ Temp. Instructor – Rs. 40, 920/- p.m (Fixed)
Temporary Assistant Lecturer – Rs. 49,860/- p.m (Fixed)
In addition to the above salary, the allowances approved by University Grants Commission applicable to the posts will also be paid.

Application Form/விண்ணப்ப படிவம்/අයදුම්පත්‍රය
Applicants are requested to fill online application form given in the link below:

>Click Here<

Applicants are required to submit application form along with the scanned copy of the statement of degree and paid Bank Slip for the deposit of a sum of Rs.100/- credited to any branch of the People’s Bank in favour of University of Jaffna Collection Account and the reference Number is : 970000090000387 of Bursar, University of Jaffna on or before the closing date.

ஆன்லைன்‌ படிவம்‌ மூலமாக உங்கள்‌ விண்ணப்பங்களை நிரப்பி அனுப்ப வேண்டும்‌
விண்ணப்பத்துடன்‌ சேர்த்து ஸ்கேன்‌ செய்யப்பட்ட உங்கள்‌ Degreeகான Statement
மற்றும்‌ மக்கள்‌ வங்கியின்‌ யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக கணக்கிற்கு 100 ரூபாய்‌
செய்து அதற்கான பற்றுச்‌ சீட்டை யும்‌ ஸ்கேன்‌ செய்து இணைத்து அனுப்ப வேண்டும்‌..

Acc.No – 970000090000387

කරන ලද රු .100/- ක මුදලක් තැන්පත් කිරීම සඳහා අයදුම්කරුවන් විසින් අයදුම්පත්‍රය හා උපාධි ප්‍රකාශනයේ ස්කෑන් කළ පිටපත සහ ගෙවූ බැංකු පයාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ එකතු කිරීමේ ගිණුමට පක්ෂව මහජන බැංකුවේ ඕනෑම ශාඛාවකට බැර ත්‍රිකාව සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

Submission of Applications will not be entertained in person. Only short-listed applicants will be called for an interview.

Registrar
University of Jaffna