அல்ஜீரியாவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி மரணம்


 


அல்ஜீரியாவில் நீண்டகாலமாக ஜனாதிபதியாக பணியாற்றிய அப்தெலாசிஸ் பூடெஃப்லிகா 84 ஆவது வயதில் காலமானார்