இலங்கையில் 256 பேர்

இது வரையி்ல் இலங்கையில் கொரொனா தொறறினால் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 256 ஆக உயர்ந்துள்ளது.


Advertisement