தாலிபான் தலைவர் பெயரும் உலகின் 100 செல்வாக்கு மிக்கவர்கள் பட்டியலில்via IFTTT